<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="no-bok"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Avisartikler</title> <meta name="keywords" content="avisartikler, innlegg"> <meta name="Microsoft Border" content="tlb, default"> </head> <body><!--msnavigation--><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td> <p align="left"><font size="6">O.A. Knutsens ddsbo </font><br> <nobr>[&nbsp;<a href="../kontakt_info.htm" target="">Forrige</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../../" target="">Hjem</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Andre_saker/andre_saker.htm" target="">Neste</a>&nbsp;]</nobr> </p> <p align="left"> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Innsyn/Innsyn.htm" target="">Dokumentinnsyn</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Entledigelse/entledigelse_lars_bauge.htm" target="">Entledigelse&nbsp;Bauge</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Disiplinaersak/disiplinaersak_oversikt.htm" target="">Disiplinrsak&nbsp;Bauge</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Utroskap/utroskap.htm" target="">Straffbare&nbsp;forhold</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_tid/Behandlingstid.htm" target="">Behandlingstid</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Domstoladmin/Domstoladmin.htm" target="">Domstoladministrasjonen</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Generelle_Artikler/Generelle_artikler.htm" target="">Generelt</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../Rettsmoeter.htm" target="">Rettsmter</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../dommerpanel.htm" target="">Dommerpanel</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../om_dokumentformat.htm" target="">Om&nbsp;dokumentformat</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../Soekeside.htm" target="">Skeside</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../SiteMap.htm" target="">Sideoversikt</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../kontakt_info.htm" target="">Tilbakemelding</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;Avisartikler&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Andre_saker/andre_saker.htm" target="">Linker</a>&nbsp;]</nobr></p> <p align="left">&nbsp;</p> </td></tr><!--msnavigation--></table><!--msnavigation--><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="1%"> <h2>Emner </h2> <p> </p> </td><td valign="top" width="24"></td><!--msnavigation--><td valign="top"> <h2>Avisartikler</h2> <p>Det har vrt skrevet en rekke artikler frst og fremst i Haugesunds Avis vedrrende ddsboet og behandlingen.</p> <p>Den 6. august 2003 hadde Haugesunds Avis en artikkel under tittelen &quot;Hrverk p verneverdige hus&quot;. Legg merke til at det er tingrett/bobestyrer som begr hrverk. Arvingenes stilling kommer bedre frem i innlegg av 21. april 2005.</p> <p>Andre artikler kan hentes frem fra Haugesunds Avis hjemmeside (<a href="http://www.Haugesunds-avis.no">www.Haugesunds-avis.no</a>) ved ske p Vibrandsy, Knutsens ddsbo e.l. evt. ved sk p <a href="http://www.google.no">www.google.no</a> .</p> <p><a href="2005-04-21_Innlegg_Haugesunds_Avis.pdf">Om Vibrandsy og arvinger</a> (Haugesunds Avis den 21. april 2005)</p> <p> <a href="http://www.haugesunds-avis.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050418/VARMENING/165840653&SearchID=73217339831125"> Skammelig forfall</a> (Leder i Haugesunds Avis den 18. april 2005)</p> <p> <a href="http://www.haugesunds-avis.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050418/NYHET/163329590&SearchID=73217342443281"> Her er det livsfarlig</a> (Haugesunds Avis den 18. april 2005)</p> <p> <a href="http://www.haugesunds-avis.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20030806/HAUGESUND/321524465&SearchID=73217338980015"> Hrverk p verneverdige hus</a> (Haugesunds Avis den 6. august 2003)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sist endret: <!--webbot bot="Timestamp" S-Type="EDITED" S-Format="%Y-%m-%d" startspan -->2005-08-31<!--webbot bot="Timestamp" i-checksum="12511" endspan --></p> <!--msnavigation--></td></tr><!--msnavigation--></table><!--msnavigation--><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td> <p> </p> <p>&nbsp;</p> <p align="center">Copyright 2006 John F. Knutsen</p> </td></tr><!--msnavigation--></table></body> </html>