<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="no-bok"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Disiplinrsak Bauge</title> <meta name="Microsoft Border" content="tlb, default"> </head> <body><!--msnavigation--><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td> <p align="left"><font size="6">O.A. Knutsens ddsbo </font><br> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Entledigelse/entledigelse_lars_bauge.htm" target="">Forrige</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../../" target="">Hjem</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Utroskap/utroskap.htm" target="">Neste</a>&nbsp;]</nobr> </p> <p align="left"> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Innsyn/Innsyn.htm" target="">Dokumentinnsyn</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Entledigelse/entledigelse_lars_bauge.htm" target="">Entledigelse&nbsp;Bauge</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;Disiplinrsak&nbsp;Bauge&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Utroskap/utroskap.htm" target="">Straffbare&nbsp;forhold</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_tid/Behandlingstid.htm" target="">Behandlingstid</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Domstoladmin/Domstoladmin.htm" target="">Domstoladministrasjonen</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Generelle_Artikler/Generelle_artikler.htm" target="">Generelt</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../Rettsmoeter.htm" target="">Rettsmter</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../dommerpanel.htm" target="">Dommerpanel</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../om_dokumentformat.htm" target="">Om&nbsp;dokumentformat</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../Soekeside.htm" target="">Skeside</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../SiteMap.htm" target="">Sideoversikt</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../kontakt_info.htm" target="">Tilbakemelding</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Avisartikler/Avisartikler.htm" target="">Avisartikler</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Andre_saker/andre_saker.htm" target="">Linker</a>&nbsp;]</nobr></p> <p align="left">&nbsp;</p> </td></tr><!--msnavigation--></table><!--msnavigation--><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="1%"> <h2>Emner </h2> <p> </p> </td><td valign="top" width="24"></td><!--msnavigation--><td valign="top"> <h2>Disiplinrsak Lars Bauge grunnet brudd p advokatforskriften</h2> <p>&nbsp;<a href="2005-06-28_til_Sivilombudsmannen_v_Disiplinaernemnda.pdf">2005-06-28 til Sivilombudsmannen vedrrende Disiplinrnemnda.pdf</a></p> <p><br> &nbsp;<a href="2005-06-01_fra_Advokatforeningen_Beslutning_av_25_mai_2005.pdf">2005-06-01 fra Advokatforeningen Beslutning av 25 mai 2005.pdf</a> <br> Heller ikke Disiplinrnemnda nsker behandle realiteten i saken. I stedet oppkonstrueres en anfrsel om &quot;manglende kjennskap til reglene&quot;. Men dette dreier seg ikke om &quot;manglende kjennskap til reglene&quot;, det dreier seg om at domstolene (helt opp til Hyesteretts kjremlsutvalg) ikke har nsket ta stilling til en overtredelse av Advokatforskriften (se ogs <a href="../OAKBO_Entledigelse/entledigelse_lars_bauge.htm">entledigelsessaken</a>). Dette essensielle punkt vil heller ikke lagdommer Danielsen (Advokatnemndas formann) diskutere, sannsynligvis fordi det vil sette domstolene selv i forlegenhet. Domstolene har nemlig litt enkelt sagt, ikke gjort jobben sin.</p> <p><br> &nbsp;<a href="2005-05-01_til_Advokatforeningen_v_Bauges_brev_av_18_mars%202005.pdf">2005-05-01 til Advokatforeningen v Bauges brev av 18 mars 2005.pdf</a></p> <p><br> &nbsp;<a href="2005-04-05_fra_Disiplinaernemnden_oversendelse_Bauges_brev_av_2005-03-18.pdf">2005-04-05 fra Disiplinrnemnden oversendelse Bauges brev av 2005-03-18.pdf</a></p> <p><br> &nbsp;<a href="2005-01-31_Klage_til_Disiplinaernemnd.pdf">2005-01-31 Klage til Disiplinrnemnd.pdf</a><br> &nbsp;<a href="2005-01-27_til_Hoeyesteretts_kjaeremaalsutvalg_kjaeremaal.pdf">2005-01-27 til Hyesteretts kjremlsutvalg kjreml.pdf</a> Dette dokumentet er vedlegg til klage til Disiplinrnemnda (sentralt klageorgan).</p> <p><br> &nbsp;<a href="2005-01-19_til_partene_fra_Disiplinaerutvalget_Agder_Rogaland.pdf">2005-01-19 til partene fra Disiplinrutvalget Agder Rogaland.pdf</a> Avgjrelsen fra Disiplinrutvalget Agder Rogaland. Legg merke til hvordan verken domstolene (jfr. <a href="../OAKBO_Entledigelse/entledigelse_lars_bauge.htm">entledigelsessaken</a>) eller Disiplinrutvalget nsker ta stilling til realiteten i saken. Sakene avvises p rent formelt grunnlag eller man &quot;hopper over&quot; de reelle problemstillinger.</p> <p><br> &nbsp;<a href="2004-12-05_til_Advokatforeningen_disiplinaerutvalget.pdf">2004-12-05 til Advokatforeningen disiplinrutvalget.pdf</a><br> &nbsp;<a href="../OAKBO_Entledigelse/2004-03-23_til%20Haugesund_tingrett_fra%20Knudtzon_v_bostyrers_habilitet_oppsummering.pdf">2004-03-23 til Haugesund tingrett fra Knudtzon v bostyrers habilitet oppsummering.pdf</a> Dette dokumentet er et vedlegg til klagen til Disiplinrutvalget.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sist endret: <!--webbot bot="Timestamp" S-Type="EDITED" S-Format="%Y-%m-%d" startspan -->2005-08-31<!--webbot bot="Timestamp" i-checksum="12511" endspan --></p> <!--msnavigation--></td></tr><!--msnavigation--></table><!--msnavigation--><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td> <p> </p> <p>&nbsp;</p> <p align="center">Copyright 2006 John F. Knutsen</p> </td></tr><!--msnavigation--></table></body> </html>