<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="no-bok"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Behandlingstid</title> <meta name="Microsoft Border" content="tlb, default"> </head> <body><!--msnavigation--><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td> <p align="left"><font size="6">O.A. Knutsens ddsbo </font><br> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Utroskap/utroskap.htm" target="">Forrige</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../../" target="">Hjem</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Domstoladmin/Domstoladmin.htm" target="">Neste</a>&nbsp;]</nobr> </p> <p align="left"> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Innsyn/Innsyn.htm" target="">Dokumentinnsyn</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Entledigelse/entledigelse_lars_bauge.htm" target="">Entledigelse&nbsp;Bauge</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Disiplinaersak/disiplinaersak_oversikt.htm" target="">Disiplinrsak&nbsp;Bauge</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Utroskap/utroskap.htm" target="">Straffbare&nbsp;forhold</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;Behandlingstid&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Domstoladmin/Domstoladmin.htm" target="">Domstoladministrasjonen</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Generelle_Artikler/Generelle_artikler.htm" target="">Generelt</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../Rettsmoeter.htm" target="">Rettsmter</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../dommerpanel.htm" target="">Dommerpanel</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../om_dokumentformat.htm" target="">Om&nbsp;dokumentformat</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../Soekeside.htm" target="">Skeside</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../SiteMap.htm" target="">Sideoversikt</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../kontakt_info.htm" target="">Tilbakemelding</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Avisartikler/Avisartikler.htm" target="">Avisartikler</a>&nbsp;]</nobr> <nobr>[&nbsp;<a href="../OAKBO_Andre_saker/andre_saker.htm" target="">Linker</a>&nbsp;]</nobr></p> <p align="left">&nbsp;</p> </td></tr><!--msnavigation--></table><!--msnavigation--><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="1%"> <h2>Emner </h2> <p> <nobr><a href="Tid-Justisdep/Tid_Justisdept.htm" target="">Justisdepartementet</a></nobr><br> <nobr><a href="Tid_Domstoladm.htm" target="">Domstoladministrasjonen</a></nobr><br> <nobr><a href="Tid_Domstolene.htm" target="">Domstolene</a></nobr> </p> </td><td valign="top" width="24"></td><!--msnavigation--><td valign="top"> <h2>Er 12 rs saksbehandling forsvarlig?</h2> <p>O. A. Knutsens ddsbo ble tatt under behandling ved davrende Haugesund skifterett (som senere har endret navn til Haugesund tingrett) den 5. mai 1993 etter at O. A. Knutsen avgikk ved dden den 24. april 1993.&nbsp;Skiftesaken er fortsatt under behandling etter mer enn 12 r.</p> <p>Er dette en forsvarlig saksbehandlingstid, og hvis ikke, hvem er ansvarlig og hvilke konsekvenser fr det for partene og for de eventuelle ansvarlige?</p> <p>Sprsmlet om saksbehandlingstid har vrt tatt opp en rekke ganger under prosessen, i forhold til domstolene, i forhold til Justisdepartementet og i forhold til Domstolsadministrasjonen.</p> <p>Typisk nok synes ingen av disse instansene at ansvaret for lang saksbehandlingstid skal plasseres hos dem, men i forhold til den europeiske menneskerettskonvensjonen ligger ansvaret hos staten, i dette tilfellet vel hos Justisdepartementet, som verste ansvarlig for det norske rettsvesenet.</p><!--msnavigation--></td></tr><!--msnavigation--></table><!--msnavigation--><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td> <p> </p> <p>&nbsp;</p> <p align="center">Copyright 2006 John F. Knutsen</p> </td></tr><!--msnavigation--></table></body> </html>